Tag: #Gujarati Kadhi

Gujarati Kadhi

Sweet & Tangy Gujrati Kadhi Recipe

Gujarati Kadhi: Try this yoghurt based easy Gujarati kadhi recipe that goes well on s sunny day. Enjoy easy to cook, Gujarati kadi that’s ready in no time.